Wat kunnen we concreter verstaan onder 'leefbaarheid'?


Gepubliceerd op 22 september 2008 op de site van het Bewonersplatform

Laatst bijgewerkt op 11 januari 2019 23.53 uur.

terug


Vanaf de oprichting van het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer hebben we getracht het begrip 'leefbaarheid' handen en voeten te geven – met een technische term: te operationaliseren. Nogal wiedes: sinds jaar en dag luidt de titel van deze website Bewoners voor leefbaarheid. Zie hier de meest actuele versie van deze concretere omschrijving:

Arbeidsomstandigheden liggen niet erg binnen het bereik van lokale overheden, maar dat mag geen excuus zijn om de rol van verslechterende arbeidsomstandigheden van vooral de laagst betaalden geen aandacht te geven. James Kennedy ziet slechte arbeidsomstandigheden als een belangrijke factor in het verval van van de onderklasse (Trouw, 16 juni 2012, Podium: Gezin gedijt beter in links Europa, verarming, gebroken gezinnen, secularisatie, allemaal gevolgen van de vrije markt). Heeft een wijk relatief veel inwoners met lage inkomens, dan zouden slechte arbeidsomstandigheden dus doorwerken in een grotere kans op verloedering.

Leefbaarheid is dus beslist véél meer dan met sloop/nieuwbouw bereikt kan worden, zo kwam ook naar voren in de week dat minister Spies bijna alle voorpagina's haalde met haar plan om huisjesmelkers strenger aan te pakken – zie het onderwerp van 21 juli 2012 op de voorpagina van deze site.

Maar toch, toen juli 2013 het Sociaal en Cultureel Planbureau met een rapport bij menigeen de indruk wekte dat de kostbare wijkaanpak van de voorgaande jaren grote geldverspilling was, buitelden veel bestuurders in de media over elkaar heen om te roepen dat er toch heel veel winst in leefbaarheid bereikt was. Zij schreven dat dan opvallend vaak toe aan hun grootschalige sloop-/nieuwbouwacties… (10)


Is leefbaarheid meetbaar of subjectieve onzin, slechts 'n mening?

Maar al te vaak worden discussies over leefbaarheid gesmoord in openlijke twijfels over de meetbaarheid. Dat leek ook weer te gebeuren in het Rondetafelgesprek van de Tweede Kamercommissie Wonen en Rijksdienst op 31 oktober 2013.

Leefbaarheid wordt dan vaak in de hoek gezet van subjectieve ervaringen, beleving, mening. Echter, de gebeurtenissen in onder meer 'Parijs, januari 2015', en later dat jaar, op 13 november (11), de ervaringen van leerkrachten op 'zwarte' basisscholen en helemaal de vele tienduizenden vluchtelingen en andere immigranten die najaar 2015 vanuit het zuiden Europa binnenliepen maken duidelijk dat belevingen en meningen nogal eens bikkelharde feiten zijn of opleveren.

Meningen over de leefbaarheid worden wél met graagte gebruikt door makelaars, verhuurders en kabinet om vanwege de 'gewildheid' hogere woningprijzen te rekenen… Marktonderzoek zou nagenoeg ondenkbaar zijn als meningen werkelijk onmeetbaar en voor beleid onbelangrijk zijn, reclame en politiek zouden grotendeels afgeschaft kunnen worden, net als de ontelbare enquêtes na elk contact met de klantenservice!

Een in- en intriest voorbeeld van het wegzetten van burgers met hun meningen komt naar voren in de berichten over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico's van de gaswinning in Groningen. Geoloog Van der Gaag liet optekenen in de Volkskrant van 18 februari 2015 (p. 9: 'Hoogstens zou het servies een keertje rammelen') dat hij het conceptrapport van de Onderzoeksraad las en dacht: "Dit hebben wij al die tijd al geroepen. Maar we werden niet serieus genomen. Niet door het ministerie, niet door het Staatstoezicht op de Mijnen, niet door KNMI, niet door TNO. Het was onwil en onbenul. Het is in dit land onmogelijk om door bestaande structureren heen te breken." Vrijwel het zelfde meldt Trouw die zelfde dag over Meent van de Sluis die altijd werd weggehoond en nu postuum gelijk krijgt (p. 4-5 en V2-3).

Ook strandden bezwaren van bewoners langs de Haarlemmerweg in zomer/najaar over festivalterreur in hun beleving (!) op een lawine van juridische spitsvondigheden en bestuurlijke arrogantie. Hoe burgers hun eigen beul betalen! Het zelfde lijkt zich te gaan voordoen bij een proef met een in tijd sterk verlengde Blauwe Zone, in het winterseizoen van 2015-2016.

En dat zien we ook bij de ongelijke fiscale behandeling van kopers en huurders van woningen.

Het is dom, kortzichtig, om buurten te verwaarlozen omdat leefbaarheid moeilijker meetbaar is dan huur- of verkoopopbrengsten. Het zou 'slechts' om subjectieve gevoelens gaan. Ook het veilig door de lucht vervoeren van 300 passagiers is moeilijk en daar gebruiken we goed geschoolde en getrainde mensen voor. En zo zijn er voor het meten van leefbaarheid en de bijdrage van afzonderlijke maatregelen aan leefbaarheid ook goed geschoolde en getrainde mensen nodig – vooral sociaal-wetenschappers en statistici.

Een soortgelijke redenering past op het probleem van eenzaamheid, dat rond de kerstdagen telkens in de aandacht komt. Die zo 'subjectieve gevoelens van eenzaamheid zijn waarschijnlijk een goede graadmeter voor leefbaarheid van een buurt of wijk.

Voor meer informatie over de situatie in uw eigen buurt en voor adviezen, raadpleeg uw bewonerscommissie, uw Vereniging van Eigenaren of het Wijksteunpunt Wonen (WSW). Let op: een bewonerscommissie heeft op grond van de Overlegwet veel grotere bevoegdheden dan individuele huurders! Doe er uw voordeel mee.


Meer over:

 naar het begin van de pagina      terug

Print Friendly and PDF
 1. Aangehaald in: "Bewoners krijgen weer rol in Nieuw-West", Woonbondig, Uitgave van de Nederlandse Woonbond, juni 2012, pag. 10.

 2. 'Probleemgezin gebaat bij actiever databeleid van gemeenten', TROUW, 8 mei 2018, p. 17

 3. Lex Boon: "Terug naar de tekentafel", Het Parool,, 17 mrt 2017, p. 34-35. De aangehaalde passage is een bekend staaltje van framing.

 4. Kees van Oosten (2011) "De uitbuiter is vlakbij", www.allesoverutrecht.nl/opinieutrecht/2011/februari/De_uitbuiter_is_vlakbij_(2011-02-13).php. URL bezocht op 2 oktober 2012. Overigens, wat hij stelde over die terugkeergarantie, dat klopt niet (meer).

 5. Wethouder Carolien Gehrels zei dit in een uitzending van Buitenhof tv in augustus 2012.

 6. Bron: www.nieuwwest.amsterdam.nl/bestuur-en/dagelijks-bestuur/nieuwsbrief/nieuwbrief-dagelijks/juli-2013/nieuwsbrief-nieuw/ URL bezocht 14 juli 2013, 22:42. Ook gepubliceerd in Stadsblad De Echo, 10 juli 2013, p. 3.
 7. Maria Molenaar (2013) "Eerst een no-go-area, nu een tip in Lonely Planet", De Volkskrant, 3 augustus 2013, p. 31.
 8. Jan Waszink (2013) "Geboortekaartje uit 1581 is nog steeds actueel", Trouw, 2 mei 2013, pag. 21

 9. Lydia Brunel, Paul Knoeff, Han Saaf en Arnold Paalvast (eindredactie, augustus 2008). Participatie bij de stedelijke vernieuwing in Amsterdam Slotermeer. Tussen politiek en marketing. Amsterdam.

 10. Uit vele publicaties: Elisa Hermanides (2013) "Prachtwijken?" Het Parool, 8 augustus 2013, Plus, p. 4-6

 11. Een interessante doordenker over de verhouding tussen de waarden van Het Westen en de terreur van verschillende partijen biedt het artikel van Schinkel op DeCorrespondent. Willem Schinkel (2015) "Waarom aanslagen geen aanval op onze waarden zijn (en politici ons dat wel willen doen geloven)" www.deCorrespondent.nl, 19 november 2015 
naar het begin van de pagina      terug