Geluidshinder, met name van evenementen, en voorgenomen evenementen…, en natuurlijk het vliegverkeer

Oftewel: over misleidende publiciteit, en bestuurders met ernstige hardhorendheid en grote acrobatische talenten


    terug


Gepubliceerd op 30 mei 2009 23.35 uur.

Laatst bijgewerkt op 16 augustus 2017, 22:11 uur.

Zaterdag 13 augustus 2011, begin van de avond, door veel woningen in Slotermeer dreunt het 'Loveland festival' nog steeds ongenadig door. Dat ging zo door tot iets over elf uur 's avonds. Dit alles ondanks de belofte vanuit het stadsdeelkantoor en vanuit de organisatie van Loveland zelf, dat de "hoogst prioriteit" wordt gegeven aan het voorkomen van (geluids-)hinder voor omwonenden. Wie denken zij wel voor de gek te kunnen houden? Als een winkelbedrijf zo te werk gaat, heet dat simpel en duidelijk: 'misleiding' – dus product terug en aankoopbedrag terug.

Op 18 en 19 mei 2013 was er een herhaling, nu vanuit Sportpark Spieringhorn, net over de Haarlemmerweg. Opnieuw wrongen de lokale bestuurders zich in een spagaat, want:

En dat gaat maar door. Op 25 augustus 2015 vond in het Tuinstadhuis een hoorzitting plaats naar aanleiding van bezwaren tegen de vergunning van de burgemeester voor een festival op Sportpark Spieringhorn. Tientallen bewoners van de Burgemeesterbuurt hadden bezwaar gemaakt tegen het langdurige, ongevraagde en irritante basgedreun dat tot binnen in hun woning drong. Zij betoogden dat de vergunningverlening van geen kanten deugde.

En weer, in 2017: op basis van 575 dBA registraties, op 12 augustus, buiten rond 22.39 uur, bleek een 160 Hz dreun overtuigend het luidruchtigste op enkele kilometers afstand vanaf het Loveland Festivalterrein door de woonwijk van Slotermeer te denderen. Met andere woorden: geen muziek, maar vrijwel uitsluitend gedreun: decibelterreur.


Heeft u in Nieuw-West geluidsoverlast van evenementen? Bel of e-mail, als het om Geuzenveld-Slotermeer gaat – omdat delen daarvan op een brandpunt van meerdere overlastgevende locaties liggen: wijkmanager Geuzenveld-Slotermeer Doğan Oorthuis, d.oorthuis@amsterdam.nl
En verder:

 

Politie
Algemeen meldnummer
Parkeer- en geluidsoverlast
(buiten kantooruren en
in het weekend)
Melding Openbare Ruimte
Via de APP VerbeterDeBuurt
Twitter
Fractievoorzitter PvdA
Fvz GroenLinks
Fvz D66

0900 8844
14020
020 4214 567


http://www.nieuwwest.amsterdam.nl/
APP VerbeterDeBuurt (Android, i-Phone)
@NieuwWest
e.brouwer2@nieuwwest.amsterdam.nl
a.turgut@nieuwwest.amsterdam.nl
h.mulder@nieuwwest.amsterdam.nl
Zie vooral ook: FolterPop


Verschillende klachten over geluidshinder waren in 2009 aanleiding om eens ons licht op te steken bij André Schelleman van de Vereniging BAAT. Steeds vaker hoor je namelijk over doofheid bij jonge mensen door te harde muziek uit MP3-spelertjes, bij concerten en recentelijk over geluidsoverlast door allerlei leuke activiteiten bij de Sloterplas. Voorgaande jaren waren er al diverse klachten over geluidsoverlast door onder meer het Loveland festival, ook vanuit woonwijken op circa twee kilometer afstand van het festivalterrein. Het weg- en vliegverkeer worden ook vaak genoemd. De deelnemers aan het Bewonersplatform luisterden in september 2009 met grote belangstelling naar de uitleg van Schelleman. Hieronder de grote lijnen van zijn betoog, met nog enkele aanvullingen, hoofdzakelijk wat wet- en regelgeving betreft.

Soorten geluid

Bij problemen met geluid gaat het vaak over het normaliter hoorbare geluid. De sterkte daarvan wordt in het algemeen uitgedrukt in decibels: dB(A). Laagfrequent geluid – dB(C) – is geluid dat je niet alleen hoort maar ook voelt. Het lijkt eerder op trillen of dreunen. Sommige mensen zeggen het geluid in hun maag of ledematen te voelen. Grondgeluid, het aantrillen van bestrating en het bulderen van vliegtuigen bij het starten vanaf Schiphol, is zulk laagfrequent geluid en heeft pas sinds enkele jaren aandacht en dan nog slechts binnen beperkte kring.

  –  naar het begin van de pagina      terug

Geluidsoverlast

De belangrijkste bronnen van geluidshinder zijn die van vliegverkeer, wegverkeer, horeca, grote evenementen en grote, zware machines zoals pompen en ventilatoren. Geluid onder de 45 Herz gaat door alles heen. Bomen zijn voor dergelijk geluid geen probleem! Bewoners rond het Beatrixpark klaagden over de vele soortgelijke geluids- maar ook andere overlast vanuit Strand Zuid (1). Harde oppervlakken, zoals die van water en zeecontainers verstérken zulke bastonen nog eens.

Geluidsoverlast heeft verschillende gradaties van negatieve gevolgen, in oplopende volgorde:

Overigens heeft niet iedereen last van laagfrequent geluid (trillingen, bastonen), maar er zijn mensen die er relatief heftig op kunnen reageren. Tijdens het slapen zijn de meeste mensen veel gevoeliger voor geluiden dan anders. En vanaf hun veertigste levensjaar hebben mensen toenemend last van laagfrequent geluid. Dit laatste heeft puur fysieke oorzaken. Zwaar geluid is ook angstaanjagend, dreigend. Denk bijvoorbeeld aan onweer, aardbeving enzovoorts. VARA Kassa meldde op 8 augustus 2011 uit CBS-gegevens dat "vooral mensen boven de 25 jaar zich ergeren aan geluidsoverlast." En dan: harde, nare geluiden zorgen juist dat wij ons afsluiten voor onze omgeving en dat wij ons minder sociaal gedragen, zo merkte de website stedelijkinterieur.com op.

'Marjolein607' schreef op 15 augustus 2011 bij haar YouTube-filmpje over geluidsoverlast: "Als je er vlak naast staat, valt het reuze mee." Dank je de koekoek. Bij de geluidsoverlast vanaf het Loveland festival bleek telkens weer dat via sterke bastonen in de verder af gelegen woonbuurten slechts een dreunend, bijzonder irritant residu over bleef van wat op het festivalterrein ooit wellicht begon als muziek die voor jongeren aantrekkelijk is.

Op een festivalterrein wordt het laagfrequent geluid veelal door het hoger frequente ('gewone') geluid overstemd en dan wordt het niet als zodanig waargenomen, aldus informatie van het RIVM. De aanwezige bezoekers horen daar dus wel zoiets als muziek. Echter, op enige afstand dooft laagfrequent geluid minder uit dan het 'gewone' geluid. Dus is een paar honderd meter verder alleen nog maar een irritant gedreun over. En dat gaat vrijwel overal doorheen en dat kilometers ver. Binnen in woningen en gebouwen kan bovendien nog versterking van het geluid ontstaan door zogenaamde 'opslingering' (resonantie), aldus het RIVM. Daar helpen oordopjes weinig tegen. Opgedrongen lawaai is bovendien vele malen irritanter dan lawaai dat je zelf veroorzaakt.

We kregen uit een enquête ook signalen over mensen die door een hersenbloeding of -infarct een sterk verhoogde gevoeligheid hebben voor geluiden en (laagfrequente) trillingen. Deze mensen zien zich genoodzaakt om in de hele periode van lawaaiige evenementen liefst ver van hun woonplaats te verblijven.

Al in 2006 erkende de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de schadelijke rol van laagfrequent geluid: "Het deskundigenbericht stelt voorop dat inmiddels een dusdanige verscheidenheid aan onderzoeksresultaten naar reproduceerbare relaties tussen dosis en effect van laagfrequent geluid voorhanden is, dat laagfrequent geluid kan worden aangemerkt als oorzaak van objectiveerbare hinder." (passage uit de uitspraak 200509380/1 van 13 december 2006).

Voorzover bekend zijn in 2008 geen geluidsmetingen uitgevoerd in de omringende woonbuurten. In Utrecht bleek dat circa een derde van de bevolking wel zou willen verhuizen vanwege de geluidsoverlast van de vele evenementen. Uit informatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat de meest irritante frequenties tussen de 25 Hz en 75 Hz liggen (Groundnoise Polderbaan).

De Woonbond bracht op de achterkant van haar Huurwijzer van najaar 2012 een artikel over mensen die daadwerkelijk op zoek gingen naar een andere woning omdat het laagfrequente geluid niet te harden is (2).

En méér geluidsoverlast!

Op woensdagavond 9 februari 2011 presenteerde Hans Alders in de raadzaal van Nieuw-West zijn uitleg van de nieuwe regels en experimenten voor Schiphol en de Schipholoverlast. Er waren aardig wat bewoners, maar of zij alle details van Alders' betoog goed snapten...? Het ging vooral over berekeningen. Berekeningen van normen, van effecten en heel weinig over een herkenbare realiteit op de grond. Eén ding was wel duidelijk: Schiphol 'moet' groeien, en niet zo'n beetje. Van wie, waarom? En er zal meer, veel meer over Nieuw-West gevlogen worden (3).

Als opening lezen we over de opstelling van de 'Alderstafel': "Alderstafel kiest voor versterking Mainport Schiphol en duurzame ontwikkeling van de omgeving binnen de bestaande milieugrenzen tot 2020 (4).

Meer vliegen betekent meer geluidsoverlast en meer risico's. Hoe klein de kansen ook zijn, de gevolgen van een vliegongeval zijn echt enorm. De Bijlmerramp wees nog maar eens uit dat niet alle neerstortende vliegtuigen in een groot grasveld gaan liggen.

Op 28 december 2012 meldden MetroNieuws, NCR Handelsblad en KRO Reporter dat als er volgens een piloot van Ryanair niets verandert "het bergafwaarts gaat met de veiligheid". "Ja, ik ben bang dat er iets gaat gebeuren als de zaken niet veranderen", stelt een ander. Piloten van Ryanair leggen een verband met de gebeurtenissen van 26 juli 2012. In Valencia landden toen op één avond drie toestellen van Ryanair met een noodoproep, een zogenoemde Mayday-call, vanwege een tekort aan brandstof. Een Spaanse verkeersleider wijst er op dat er sprake was van een 'noodprocedure'. Uit een reconstructie van die avond blijkt dat een rampscenario dichtbij was. Het incident was volgens de piloten een direct gevolg van het rigide brandstofbeleid van Ryanair. Vliegt Ryanair niet ook op Schiphol…?

Het ziet er overigens niet naar uit dat de geluidsbelasting zal worden gemeten. Alders vond de meetgegevens meestal te slecht van kwaliteit. De bewoners die bezwaar maakten tegen de groei van het vliegverkeer over Nieuw-West, kregen van Alders te horen dat hij daar niet over gaat. Daarvoor moeten de bewoners maar naar hun politici gaan. Die hebben namelijk hun fiat aan de enorme groei van Schiphol al gegeven.

En hoe zit het dan met de routes? Waarom moet er zo nodig zo dicht tegen en over Nieuw-West gevlogen worden? 'Schiphol' is van groot, nationaal economisch belang. Er wordt wel gesproken over "lusten en lasten", maar de ruim 135.000 inwoners (!) van Nieuw-West moeten er blijkbaar maar genoegen mee nemen dat zij onevenredig veel moeten dulden voor het gewin van 'heel Nederland'... Wie is/zijn "heel Nederland"??? Er is sprake van een verschuiving van een uitvliegroute in de richting van Geuzenveld, vooralsnog voor de periode van 10 maart 2011 gedurende een jaar. Dit om de bewoners van Zwanenburg te sparen... Hoe veel bewoners worden daarmee gespaard en hoeveel bezwaard?

Uit een kaart met daarop veel feitelijke vliegroutes ingetekend bleek dat veel vliegtuigen 'uitwaaieren' over vooral de zuidelijke strook van Geuzenveld-Slotermeer: grote vliegtuigen redden het namelijk niet om de snelle, voorgeschreven bocht zuidelijk langs dit woongebied te maken...

De website van de Gemeente Amstelveen vermeldt: "Om de hinder verder te beperken start een onderzoek naar een nieuwe uitvliegroute, zodat Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer minder hinder ondervinden. Hierdoor zal de spreiding van vliegtuigen over de regio afnemen" (5). Dat betekent: een concentratie in één of meer deelgebieden. Welke deelgebieden???

  –  naar het begin van de pagina      terug

Wet- en regelgeving tegen geluidsoverlast - handhaving

De De Grondwet legt de lokale overheid in dit opzicht een zware verantwoordelijkheid op: zij moet zorgen voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Wat ziet u daarvan? In de wetgeving is slechts een zeer beperkte bescherming tegen geluidsoverlast geregeld. Landelijk gelden de Wet geluidshinder, een Geluidswet, voor werksituaties de ARBO-wet en er is regelgeving specifiek voor Schiphol. Hiervoor bestaan zogenaamde geluidshandhavings-punten. Deze bieden alleen lokale bescherming maar gaan volgens het Alders advies per 2010 verdwijnen...!

De wet- en regelgeving geldt voornamelijk voor het voor mensen hoorbare geluid, in technische termen dB(A). Deze regelgeving beschermt niet tegen het laagfrequente geluid, de bastonen (frequentie beneden de 100 Herz): dB(C). Geluidstrillingen onder 31.5 met weinig kracht zijn haast niet waarneembaar, maar met een kracht/geluidsdruk van 70 dB wél. Niet voor niets werd onlangs besloten, hulpvoertuigen (politie, ambulance enzovoorts) uit te rusten met een systeem met méér c.q. sterkere lage tonen (een soort 'Rumbler') ...: omdat deze beter doordringen in andere voertuigen. Maar dus ook in tuintjes en woningen!

scooteroverlast


In de Memorie van Toelichting bij de aanpassingen van de wet is het begrip dB(C) nergens te vinden. Zo vermeldt die toelichting zelfs dat de bepaling inzake "trillingen" uit de Wet geluidhinder wordt geschrapt. De integrale, gewijzigde Wet geluidhinder (pdf, 178 KB) kan men ophalen op de website van het Ministerie van VROM.

Het rapport Milieuzorg bij evenementen van 20 maart 2009 van de Amsterdamse Dienst Milieu en Bouwtoezicht vermeldt "dat geluidsnormen in dB(C) nodig zijn die afhankelijk van de muzieksoort 10 tot maximaal 15 dB hoger liggen dan de overeenkomstige geluidsnormen in dB(A). Indien lagere normen zouden worden gesteld, wordt onevenredig afbreuk gedaan aan het typische karakter van de muziek en de beleving bij het publiek" (pag. 28).

Over foute adviezen en normen en de soms dramatische gevolgen schreef Joop Beelen in de Volkskrant van 24 juli 2009 (p. 9) een felle aanklacht: Waarom oordoppen als het geluid zachter kan? (aangehaald op de actualiteitenpagina van meerwaldt.nl).

Bureau Motivaction deed onderzoek naar hinder van het vliegverkeer en naar de effecten van Hinderbeperkende maatregelen (6). Op hun website staan ook verwijzingen naar Kamerstukken over dit onderwerp.

De toenmalige deelraad van Osdorp besloot enkele jaren geleden tot het plaatsen van drie geluidsmeetpunten. De aanleiding was de hevige geluidsoverlast als gevolg van laag overvliegende en vaak uitwaaierende vliegtuigen. Ook uit de resultaten van de digitale enquête die er is gehouden, speelde een rol. Schelleman van de BAAT liet in zijn presentatie zien hoe vaak er ook over ons stadsdeel gevlogen wordt – geen echte verrassing. Eric Steijger was in Osdorp al actief op dit terrein, maar nu voor heel Nieuw-West.

Er is in onze regio een overlegorgaan: CROS. Hierin zijn echter volgens Schelleman nog te weinig bewoners vertegenwoordigd. Hij hoopt dan ook dat vooral vanuit de Westelijke Tuinsteden meer belangstelling voor dit onderwerp ontstaat. Voor Schiphol is er onlangs een zogenaamde ECO Barrier als mogelijke oplossing voorgesteld. Bouwbedrijven en projectontwikkelaars moeten tegenwoordig zelfs tijdig waarschuwen als zij geluidshinder dreigen te veroorzaken.

De afdeling van GroenLinks in Maarssen is interessant omdat die een initiatiefvoorstel tegen overlast door bastonen indiende. De website van Binnenlands Bestuur vermeldt, dat er in Utrecht een grens komt van 80 decibel (80 dB(A)) en een norm voor lage tonen van 95 dB(C).

Een interessant voorbeeld van het denken van lokale bestuurders over de beperking van geluidshinder voor omwonenden kwamen we via een goede kennis op het spoor. Het komt uit Helmond. Het is vooral zo interessant omdat het tal van argumenten vermeldt. Via Kenniscentrum InfoMil is meer te vinden dat voor bewonersorganisaties wellicht van pas komt.

Wordt méér geluidsoverlast in Nieuw-West nu wel of niet gemakkelijk door het bestuur toegestaan? De Westerpost vermeldde bijvoorbeeld dat "voor de gevels waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden hogere waarden dienen te worden vastgesteld, indien maatregelen om de geluidsbelasting te verminderen tot de voorkeurgrenswaarde niet mogelijk of niet reëel zijn" (7). Met "reëel wordt natuurlijk bedoeld: aanvaardbaar. Maar aanvaardbaar voor wie allemaal?

Een voorbeeld van zo'n maatregel stond in de officiële bekendmakingen van het dagelijks bestuur van Nieuw-West van 27 april 2011 voor het gebied bij Station Lelylaan: "De aanleiding tot het besluit hogere grenswaarden is dat in het kader van het bestemmingsplan Stationslocatie Lelylaan een akoestisch onderzoek is verricht. Uit het akoestisch onderzoek kan geconcludeerd worden dat door de diverse geluidsbronnen op diverse plekken de voorkeursgrenswaarden voor wegverkeerslawaai en spoorwegverkeerslawaai worden overschreden. Voor de gevels waar de voorkeurswaarde wordt overschreden zijn hogere grenswaarden vastgesteld."

Eenzelfde soort aanpassing was aan de orde in de geplande 'experimenteerregeling' voor de luchthaven Schiphol vanwege de overschrijding van de grenswaarde geluid in het handhavingspunt 33 (aankondiging in De Echo van 10 juni 2015, pag. 22).

Het doet heel erg denken aan de toch wat schokkende Zembla-uitzending van 16 april 2011 over luchtverontreiniging. Veel woningen en scholen staan veel te dicht bij drukke verkeerswegen, die veel fijnstof produceren. Fijnstof levert volgens deze uitzending meer doden op dan het verkeer zelf... De uitgangen van een nieuwe tunnel onder Maastricht nu dreigt heel veel fijnstof op te leveren, want er wordt niet gefilterd. Een Maastrichter wethouder bezweert dat hij toch goed voor de bewoners bij de tunneluitgangen zorgt, namelijk...: "door de wet uit te voeren". De wettelijke normen zijn nogal 'soepel', gezien vanuit het standpunt van volksgezondheid. Wetenschappers wijzen er bovendien op dat er niet gemeten maar alleen gerekend wordt: met modellen – dat kennen we van 'Schiphol'. Zodat "de lucht schoon gerekend wordt", bijvoorbeeld doordat óf de rekenmodellen nogal eens niet deugen, en/óf de modellen gevoed worden met gegevens die de werkelijkheid vertekend weergeven, in het voordeel van de projectontwikkelaar...

Een in het oog springend voorbeeld van een dergelijk beleid was zomer 2012 de verruiming van de snelheidsbeperking overdag naar 100 km/uur op de Ring A10 West. Omdat auto's per stuk minder vervuilen mogen ze tezamen voortaan veel meer vervuilen. Hoe krom kan het zijn?

Het maximaal oprekken van wettelijke mogelijkheden voor geluidsoverlast deed zich volgens Fred Jansen ook voor bij windmolens. Dat geluid blijkt hinderlijker dan dat van snelverkeer, door het 'stotende' karakter. Een onderzoek door de Universiteit van Aalborg toonde schadelijke effecten op de gezondheid aan. Jansen betoogde dat volgens het RIVM windmolens nu in feite drie keer zo veel hinder binnenshuis mogen veroorzaken als snelwegen(8)...

En dan is er nog de handhaving. In een voorbeeld van lawaaiige bouwactiviteiten vanaf 5.45 uur – inderdaad: 's morgens / 's nachts – bij de Slootermeerschool kon het stadsdeelbestuur van Nieuw-West geen sanctie treffen, omdat de "genoemde overlast niet door (een toezichthouder van) het stadsdeel is geconstateerd". Die toezichthouders lagen op dat tijdstip waarschijnlijk heel ergens anders nog op één oor…

  –  naar het begin van de pagina      terug

. . . en in Geuzenveld-Slotermeer, nu Nieuw-West?

In de concept nota voor een nieuw evenementenbeleid in Geuzenveld-Slotermeer van voorjaar 2009 ontbreekt serieuze aandacht voor het tegengaan van de geluidshinder van lage tonen, de dB(C)-waarden, volledig… Mei 2012 blijkt dat ook het bestuur van Nieuw-West vergunningen blijft verlenen voor evenementen die veel bewoners met ongenadige herrie opzadelen.

Mei 2013 blijkt het lokale bestuur opnieuw weinig consideratie te hebben met omwonenden: "Niet valt uit te sluiten dat gevoelens van geluidsoverlast worden ervaren door omwonenden, maar de toegestane geluidsnormen zijn volgens Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied aanvaardbaar omdat dit past bij het typische karakter van de muziek en de beleving van het publiek", aldus de beide vergunningen, elk op pagina 2. Een conceptnota voor evenementen vermeldt medio 2013: "de overlast voor omwonenden en andere belanghebbenden blijft zo laag mogelijk en altijd binnen aanvaardbare grenzen". In de praktijk betekent dat vrijwel niets, zo leert de bovenvermelde ervaring van bewoners van Slotermeer Noordoost. Voor het handhaven van geluidsnormen is er de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Locatie Amsterdam – de voormalige Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB), let wel: namens het bevoegd gezag (stadsdelen en B&W). Het zijn dus het gemeente- en/of het stadsdeelbestuur die de normen opstellen! Zij 'handhaven' alleen op of pal naast het evenemententerrein en merken dus niets van het opgefokte gedreun dat verderop door de wijken dendert. Voor hen bestaat laagfrequent geluid alleen maar als noodzakelijk festivalonderdeel…

Het noordoostelijk deel van Slotermeer, dichtbij de Radarweg, ligt echt in het brandpunt van locaties waardoor dat gebied 's zomers van alle kanten door gebonk overspoeld wordt.

In een krant van het stadsdeelbestuur verscheen op 14 november 2013 een maar al te herkenbare, populistische herschrijving van de concept-evenementennota. De tekst is in de mond gelegd van een 'bewoner'. Hij deelt de juichstuip van het bestuur en demoniseert bewoners die bezwaar hebben tegen de geluidsoverlast van het zogenaamd gewenste, groeiend aantal evenementen. Wie geen prijs stelt op al die herrie, moet volgens deze 'bewoner' immers "maar verhuizen naar Heelsum, waar je niks hoort en waar ook niks gebeurt"(9). Welke ándere vormen van huisvredebreuk zou deze 'bewoner' nog allemaal in zijn eigen woning toestaan…? De bezwaarmakers tegen basgedreun tot binnen in hun woning zullen deze schamperende 'bewoner' beslist niet weerhouden om van festivals te genieten!

Het stadsdeelbestuur houdt vol dat "elke evenementsaanvraag zorgvuldig wordt afgewogen, maar dat het stadsdeel (-bestuur - red.) in het evenementenbeleid wel ruimte voor uitbreiding wil bieden".

 

. . . Goed nieuws?!

Burgers krijgen veel meer ruimte om grote feesten en evenementen tegen te houden. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State over de jaarlijkse kermis naast het Amsterdamse Olympisch Stadion. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de rest van het land.

Gemeenten moeten bij het verlenen van vergunningen niet alleen kijken naar de regels waar een evenement aan moet voldoen, maar ook vooraf onderzoeken wat een popconcert, kermis of braderie voor overlast voor omwonenden teweeg brengt.

"Het is voor de burgers verheugend nieuws. Deze uitspraak betekent dat gemeenten veel meer rekening moeten houden met omwonenden", vindt een woordvoerder van de bedrijven in het Olympisch Stadion. Aldus een bericht dat Daphne van Dijk begin 2012 op kermis.weblog.nl aanhaalde. Op 19 mei 2012 was hiervan echter in Slotermeer noordoost nog niets te merken, behalve: ongelooflijk veel en langdurige herrie. Wat brengt 2013 ons…?

Op 8 oktober 2013 meldde Het Parool dat het Amsterdamse stadsbestuur waarschijnlijk vanaf 1 januari 2014 strenger gaat controleren op geluidsoverlast vanuit café's. Gaan we dus vooruit?

  –  naar het begin van de pagina      terug

Belangrijke websites zijn:  –  naar het begin van de pagina      terug

Geluidsobstakels

Het tijdschrift Stedelijk Interieur – "hét vakblad over ontwerp, inrichting, en beheer van de openbare ruimte" – besteedt ook aandacht aan geluid dat op allerlei manieren hinderlijk kan zijn, dat gewoon een obstakel is voor veel mensen. Lees meer over geluid als obstakel.

Obstakels tegen geluid?

Alleen materiaal met heel veel massa of soppig materiaal dempt laagfrequent geluid. Zo wordt in Delft geëxperimenteerd met vet als veelbelovend isolerend materiaal. Chris Nierop, geluidsdeskundige, schreef over de (on-) mogelijkheid van obstakels tegen geluidsoverlast (10):

"Telkens kom ik in de artikelen over de aanleg van de Tuinen van West de naam fluisterbos tegen. Wie die naam bedacht heeft is mij niet bekend, maar dat de naam uitermate misleidend is zal elke geluidsdeskundige onderschrijven.

"De enige bomen die ervoor zorgen dat het geluid van de toekomstige Westrandweg wordt gedempt, zijn bomen horizontaal over de weg gelegen.

"Bosschages hebben geen enkele positieve invloed op de geluidsafname. Het tegendeel kan het geval zijn, met name wanneer de toppen van kruinen of andere aanplant boven de geluidsafschermingen uitsteken. In die gevallen zal de geluidsvoortplanting die normalerwijze scherend over de schermtoppen (met een gekromde voortplanting) over de bebouwing wordt geleid, worden verstrooid en deels naar beneden (dus naar de bewoonde omgeving) worden afgeleid. Het is mede daarom dat vaak op geluidswallen een laag scherm wordt geplaatst om de schermtoppen zo 'scherp' mogelijk te maken.

"De berekende afschermende werking van geluidsschermen kan door aanplant ernstig negatief worden beïnvloed, en zelfs teniet worden gedaan. De aanplant op het dijklichaam van de Westrandweg en daarnaast moet dan ook met uiterste zorgvuldigheid worden gekozen, vooral in het gebied waar de geluidsafscherming is gedacht. Een taak dus voor het nieuwe stadsdeel Nieuw-West en van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp om hier vinger aan de pols te houden.

"En voortaan geen fluisterbos, maar lawaaiwoud."

  –  naar het begin van de pagina      terug

 

Loveland 2009 en verder – geluidsinfo voor omwonenden

"De locatie aan het natuurgebied van de Sloterplas wordt uitgebreid. Loveland nam de locatie eens flink onder de loep en vond een ongerept nieuw stukje groengebied. (...) Het wordt dit jaar groener, ruimer en gezelliger, een plaats waar alle fans, fanaten en festivalfreaks van kunnen genieten", aldus diverse sites met aankondigingen in 2009.

De website van het stadsdeelbestuur vermeldde in 2009 de volgende informatie over eventuele geluidsoverlast (URL laatst bezocht 20 juli 2009):

"Het heeft onze hoogste prioriteit dat (geluids-)overlast voor u als omwonende tot een minimum beperkt blijft. Regels met betrekking tot deze punten worden dan ook zeer nauwkeurig nageleefd. Wij nemen hiertoe extra maatregelen en tevens zullen er door de milieudienst controles worden uitgevoerd. ( . . . )

Het geluid van de verschillende podia wordt volgens de normen van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht afgesteld, zodat we zo min mogelijk geluidsoverlast zullen veroorzaken. ( . . . )

Op de dag van het evenement verricht de Dienst Milieu en Bouwtoezicht geluidsmetingen. Eventuele klachten over geluidsoverlast gedurende de dag kunnen op het klachtentelefoonnummer T 020 5513456 van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht worden gemeld. Deze klachten worden direct doorgegeven aan degenen die op de dag de geluidsmetingen verrichten. Ook kunt u de politie bellen op T 0900-8844."

Weekblad De Echo vermeldde op 11 augustus 2010 dat "stadsdeel Nieuw-West en organisator Loveland Events maatregelen hebben genomen om verkeershinder en geluidoverlast zoveel mogelijk te beperken. Toch kunnen buurtbewoners rond de Sloterplas geluidhinder ondervinden." Klachten over geluidhinder konden bewoners telefonisch melden. De geluidsoverlast van dit grootste outdoor festival in Amsterdam werd in 2010 in Osdorp gevoeld, met name bij Vrijzicht en Ruimzicht.

Loveland Events B.V. schreef in haar brief van 20 juli 2011 aan bewoners rond de Sloterplas dat het haar "hoogste prioriteit is dat (geluid-)overlast voor u als omwonende tot een minimum beperkt blijft". Klinkklare onzin.

Politicoloog Richard Bakker schreef er in de Westerpost van 11 augustus 2010 (p. 3) al dit over: "De keuze van de locatie aan de Sloterplas heeft alles te maken met het beleid van de gemeente Amsterdam om de stad te verdichten. In het Structuurplan (2003) staat namelijk dat de stadsparken intensiever moeten worden benut; er zouden hier meer evenementen moeten plaatsvinden. Dit beleid wordt door de Amsterdamse politici breed ondersteund. (...). Op de web-site van de organisatoren is te zien dat er grote commerciële belangen achter Loveland zitten.

"Voor de 20.000 bezoekers is Loveland bedoeld als een feest: op een prachtig centrale locatie direct aan het water kunnen jongeren zich uitleven; voor omwonenden (en hun huisdieren!) is die zaterdag echter een hel; de dreunende housemuziek wordt namelijk ook nog eens door het wateroppervlak en de hoogbouw aan de Sloterplas weerkaatst. De organisatoren hebben aangekondigd om de geluidshinder deze keer in de hand te houden door luidsprekers anders op te stellen en geluidsmetingen te houden; vermoedelijk zal het ook dit jaar weinig helpen...

"Wie het ideële imago (in 2011 de kankerbestrijding) laat voor wat het is krijgt al snel de indruk dat de baten van het popfestival naar de bedrijven en de musici gaan terwijl de lasten op de bevolking van Nieuw West en de aangrenzende gebieden worden afgewenteld: er wordt geen enkele compensatie voor de overlast gegeven. Een overheid die zich als vergunningverlener verantwoordelijk voelt voor de gezondheid en het het welzijn van haar burgers zou zich dan ook moeten afvragen of een evenement van deze omvang en uitstraling wel thuishoort in het hart van een dichtbevolkt gebied van 130.000 inwoners. Verdere aanscherping van het milieubeleid of verplaatsing van het evenement naar de Amsterdam Arena of een dunbevolkt gebied als Spaarnwoude zouden dan voor de hand liggen.

"De politiek geeft – weer – niet thuis. Alleen D66 heeft zich in haar verkiezingsprogramma over dergelijke evenementen aan de Sloterplas uitgelaten. Hierin hebben de Democraten gepleit voor rustige vormen van recreatie. Bij lawaaiige festivals zouden er goede afspraken met de organisatoren gemaakt moeten worden over beperking van geluidshinder en andere overlast. Het coalitieakkoord doet er geen uitspraken over. Ook de gemeentelijke politici lijken niet in het onderwerp geïnteresseerd: het evenement vindt immers tijdens het zomerreces plaats (en dan ook nog buiten de Ring). Ondertussen moeten politieagenten en hulpverleners maar zien hoe ze het popfestival in goede banen kunnen leiden. Willen de volksvertegenwoordigers er hun vingers niet aan branden? Schuiven ze dit hete hangijzer maar liever voor zich uit in de stille hoop dat de achterban Loveland vergeten is als ze weer vergaderen? Je zou het bijna denken..." Tot zo ver politicoloog Bakker.

  –  naar het begin van de pagina      terug

"Bewoners van ons stadsdeel moeten ook in het eigen stadsdeel een keertje kunnen dansen en feesten", meldde de Westerpost in 2011 (11). Fractievoorzitter Tromp VVD Nieuw-West werd in het zelfde artikel aangehaald: "We willen dat jongeren ook in ons stadsdeel zich kunnen vermaken". Er zijn echter diverse aanwijzingen dat het juist bewoners van heel ándere stadsdelen en zelfs andere steden en dorpen zijn, die het Loveland Festival komen bezoeken...

Dat beperking van de (geluids-) overlast voor de bewoners helemaal níet de "hoogste prioriteit" heeft, blijkt wel uit het antwoord dat de stadsdeelvoorzitter in zijn brief aan de voorzitter van ProWest gaf, op 19 mei 2011. Hogere prioriteit kent het stadsdeelbestuur aan iets anders toe: evenementen als het Loveland-Festival zouden namelijk "bijdragen aan een levendige, bruisende sfeer" en zo "aan het imago van het stadsdeel." Nieuw-West als een vooral 'levendig, bruisend' stadsdeel... Tal van bewoners van Nieuw-West associëren de naam Paulus de Wilt (portefeuillehouder) dan ook met de aanleg van veel Eftelingen rond de sloterplas... Ook Loveland Events B.V. probeert in haar brief van 20 juli 2011 de bewoners rond de Sloterplas opnieuw voor de gek te houden. In de stadsdeelkrant Nieuw-West van 28 juli 2011 een herhaling van zetten, nu door stewardess Zwaan en de voorzitter van de vereniging Vrienden van de Sloterplas, Harriët Haakma Wagenaar (pag. 7), respectievelijk voor en tegen de stelling dat het Loveland festival goed is voor Nieuw-West.

Een flinke afvaardiging van deelraad en dagelijks bestuur prijkte op een foto op de voorpagina van de Westerpost bij het artikel over het festival. Zij waren – ongetwijfeld op vrijwillige basis! – op het festivalterrein en "erg onder de indruk van de organisatie". Dáár hoorden zij echter muziek of iets dat daarop leek, en liepen zij ongetwijfeld door het feestgewoel. Maar hebben zij ook elk de € 55,00 toegangsprijs moeten betalen? Zeker is dat zij daar in de verste verten niet de zelfde ervaring hebben opgedaan als de duizenden bewoners van Slotermeer, die urenlang getracteerd werden op een ongevraagd, allesdoordringend gedreun en gebonk.

Hoe zouden de vele duizenden bezoekers uit de zeer verre omgeving van de Sloterplas het vinden als bij hen zelf om de hoek zo veel herrie en andere overlast wordt geproduceerd??? En wat zou er gebeuren als ik mijn geluidsinstallatie zo hard zet dat ik bij mijn buurman de zelfde dreun veroorzaak als het Loveland festival bij duizenden bewoners van Slotermeer deed, en mijn buurman dan de politie zou bellen...?

De Dienst Milieu en Bouwtoezicht heeft waarschijnlijk meer op met bouwen dan met het milieu. Als "zo min mogelijk geluidsoverlast" écht "de hoogste prioriteit" heeft dan is het simpel: sta alleen ónversterkte muziek toe... Maar megafestivals hebben wellicht hun langste tijd gehad (12). Alleen was dat dit weekend van 13 augustus 2011 absoluut niet te merken voor de bewoners rond de Sloterplas...

Een vraagje: wat zegt dit over de betrouwbaarheid van de overheid...? Zien we iets over 't hoofd?


Al gekeken op FolterPop en naar de getuigenissen van omwonenden, daar???

  –  naar het begin van de pagina      terug

Print Friendly and PDF


Tweet