Gepubliceerd op 27 januari 2013

Toekomst Huis van de Wijk – toyotisme, de welzijnswerker als onderaannemer…?!

De Westerpost meldde:

"(…) Na mondelinge vragen van GroenLinks over paaltjes op fietspaden was het tijd voor de notitie 'Het Huis van de Wijk in 2015 en verder', waarin het dagelijks bestuur van Nieuw-West beschreven heeft hoe de Huizen van de Wijk zich, volgens het DB(!), moeten ontwikkelen. Inspreker was Miloe de Jong, die dat niet alleen deed namens Combiwel, maar ook namens Impuls, Samenwonen Samenleven en Eigenwijks. De kern van haar betoog: de notitie is tot stand gekomen zonder overleg met deze vier exploitanten.

Dat vinden ze vreemd, "omdat de portefeuillehouder Welzijn en Zorg, Achmed Baâdoud, in het kennismakingsgesprek eind mei 2014 hen uitnodigde om 'in partnerschap' de ontwikkeling van de HvdW verder vorm te geven", aldus De Jong, "daar is zo geen sprake van". Zij vroeg het DB de notitie samen met hen te herschrijven.

Leden van de Bestuurscommssie vroegen de exploitanten om voorbeelden waarover zij niet tevreden zijn. Volgens hen gaat het DB in de notitie te veel op de stoel van de exploitanten zitten, door gedetailleerd te beschrijven hoe zij hun werk moeten doen. Een voorbeeld hiervan is een opsomming van activiteiten waarvoor de HvdW volgens het DB verantwoordelijk zijn; een opsomming die gelezen kan worden als een functiebeschrijving van een medewerker in het HvdW. Ook gaat het DB er vanuit dat alle HvdW op dezelfde manier moeten werken, bijvoorbeeld wat betreft openingstijden, ruimtegebruik, werkgelegenheidsprojecten e.d.

Baâdoud vond het niet vreemd dat de notitie geschreven is zonder overleg met de exploitanten: het stadsdeel is nu eenmaal 'opdrachtgever' en de exploitanten zijn 'opdrachtnemer'. Het stadsdeel bepaalt dus wat de HvdW moeten doen en de exploitanten kunnen zeggen of zij dat willen doen. Het stadsdeel spreekt ook met andere organisaties in Nieuw-West. De notitie kan gebruikt worden bij de aanbesteding van de HvdW voor 2016."

Bron: Fisser, Cees 2015) "De tijd zal het leren", Westerpost, 21 januari 2015, p. 5 (p. 8 van de interneteditie) naar het begin van de pagina      terug