Leefbaarheid bedreigd door piramidespel corporaties?


Gepubliceerd op 23 december 2010

Laatst bijgewerkt op 27 december 2010, 23.58 uur.


Diverse woningbouwcorporaties hebben zware verliezen geleden. In 2009 was dat netto 386 miljoen euro oftewel bijna vijftien keer zo veel als in 2006... En dat terwijl veel woningen in Nieuw- West jarenlang niet goed onderhouden zijn en er dus geld te over zou moeten zijn. Om de verloedering te stoppen zou hard ingezet moeten worden op goed onderhoud en beheer, op goede handhaving en woningtoewijzing. Bij diverse corporaties is het geld echter op. In navolging van het Financieele Dagblad (FD) bracht de Woonbond de dagen voor Kerst 2010 meerdere nogal alarmerend berichten over deze situatie.

"Corporaties lieten zich verleiden door gemeenten en zorginstellingen die hen vroegen om groots en meeslepend te investeren"1. Daaronder ook Amsterdam. "De verliezen hebben met name te maken met commerciële activiteiten zoals de nieuwbouw van koopwoningen, het innemen van grondposities en de exploitatie van commercieel vastgoed" en zijn "zorgwekkend"2.

Belangrijke oorzaken zijn naast waarschijnlijk te grote ambities: gebrek aan marktonderzoek, geen nacalculaties, slechte risico-inschatting, en slecht projectmanagement en intern toezicht.'3.

'De huurders draaien op voor de avonturen in de projectontwikkeling. Dat zie je aan de neiging de huren sterk te verhogen, maar ook aan bezuinigingen op het reguliere onderhoud van de woningen en kwaliteitsverbetering. Het lijkt op een piramidespel', aldus René van Genugten van de Woonbond en commissaris bij het Amsterdamse corporatie De Key in een interview met het FD4. Sommige media berichtten enkele jaren geleden nog dat het geld er "tegen de plinten klotste". Komen we er nu achter waar het gebleven is...?

Sommige makelaars, beleggers en regeringspartijen toeteren alsmaar rond dat het de huurders zijn, die (ondanks hun vaak lage inkomens) de markt verstoren. Dat huurders best veel hogere, zogenaamde 'markthuren' kunnen betalen. Vooral in schaarstegebieden zoals Amsterdam. Van den Brink, voorzitter van de makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) ging onlangs wel erg te keer5. Hij beweerde dat "de sociale huursector voor de grootste problemen zorgt". Dat er "een bezopen aantal sociale huurwoningen is". Er lijkt echter steeds meer bewijs voor dat juist het prijsopdrijvend effect van de hypotheekrenteaftrek de woningmarkt verstoort.


top