Enquête woningcorporaties. Een hete zomer?!


Gepubliceerd op 4 juni 2014

Laatst bijgewerkt op 12 november 2014, 23.59 uur.


terug

volkshuisvesting

Deze woensdag 4 juni 2014 starten de openbare verhoren-onder-ede: "De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties doet onderzoek naar de opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties. Doel van het onderzoek is om tot een beoordeling te komen van het stelsel om zo bij te dragen aan ontwikkeling van toekomstig beleid." Aldus de website van de enquêtecommissie.

Adri Duivesteijn werkte vele jaren in en aan de volkshuisvesting en betoogde op 1 juni in het tv-programma Buitenhof dat de woningcorporaties altijd sterk verweven zijn geweest met de politiek. In de vorige eeuw hebben de achtereenvolgende regeringen de volkshuisvesting vaak gebruikt als instrument voor macro-economische politiek. De volkshuisvesting, dat zijn vooral de politiek en de huursector.

Om een goed beeld te krijgen van wat er bij woningcorporaties is misgegaan, moet dus ook goed naar de politiek gekeken worden. Hoogleraar volkshuisvesting Peter Boelhouwer hoopt dat in de enquête duidelijk zal gaan worden hoe groot de berg boter is die de overheid op zijn hoofd heeft: "De wispelturigheid was enorm" (1). Frappant is nu dat opperpoliticus minister Blok bekend staat als de man die simpelweg heel veel huurders wil uitroken en de uitkomsten van deze parlementaire enquête niet wil afwachten. Hij werkt aan ingrijpende wijzigingen waarmee een groot deel van de huurvoorraad in handen van beleggers dreigt te komen. Dit wordt in de hand gewerkt doordat de huizenprijzen zijn gedaald terwijl de huren alsmaar stijgen.

Een groot deel van de corporaties wordt zo gestraft voor de fraude, het mismanagement, de speculatie en de grootheidswaan van een relatief klein aantal corporatiemanagers. Bovendien hebben tal van accountants er al die jaren met hun neus bovenop gezeten! Erger is dat door drastisch nieuwe wetgeving het hele beleid van de vanaf 1852 ontwikkelde volkshuisvesting te grabbel dreigt te worden gegooid (2). Uiteindelijk zijn zowel huurders als de leefbaarheid van wijken daarvan de dupe. Emeritus hoogleraar Volkshuisvesting Priemus vindt de verhuurderheffing bijzonder schadelijk, "een soort spookrijden op de woningmarkt". Hij vreest dat door het huidige kabinetsbeleid het kind met het badwater wordt weggegooid. Terwijl "het buitenland buitengewoon jaloers is op ons stelsel van volkshuisvesting". (3)

Wie goed kijkt naar de ontwikkeling van de huren aan de ene kant en de lonen en pensioenen aan de andere kant, ziet dat er al een ware huurexplosie gaande is. Dat huurders alsmaar "gematst" worden, is een typische mantra van bepaalde politieke groeperingen, een mythe: corporaties worden sinds pakweg 1995 niet meer gesubsidieerd en halen desondanks volgens hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn zelfs een mooi rendement (1). Uitsluitend de allerarmste huurders krijgen huurtoeslag – alles bij elkaar een fractie van de subsidie voor eigenaren.

Tegelijk blijven de subsidies voor woningeigenaren voorlopig nog grotendeels in stand:

Een rare kronkel is dat er nu toegewerkt lijkt te worden naar een strikte scheiding tussen corporatietaken (NIET-commercieel!) en de mogelijkheden van commerciële partijen op de woningmarkt: immers, in ruil voor het accepteren van de verhuurderheffing mochten woningcorporaties commerciële activiteiten blijven uitvoeren... Snapt u het nog?

Volgens sommige media verwacht Duivesteijn nu dat huurders in opstand zullen komen. We kunnen ons tegelijk afvragen of het parlement zal accepteren dat Blok het enquête-instrument met een slinkse manoeuvre uit haar handen zal slaan. Het lijkt een hete zomer te worden. Uiteindelijk bleef het echter wel heel stil aan het huurdersfront… naar het begin van de pagina      terug