Rouwig om afschaffing stadsdeelbesturen?


Gepubliceerd op 6 februari 2013


De meerderheid van de leden van ons Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer hebben van de 'regerende coalitie' in het stadsdeel vooral arrogantie, misleiding en afhouden ervaren: naar de bewoners, en vooral naar huurders. De belangrijkste voorbeelden zijn de volgende grote dossiers: de jarenlange parkeeroverlast met alle vervelende nevenverschijnselen in grote delen van Slotermeer, het Vernieuwingsplan Slotermeer (1) en de herstructurering van de Vening Meineszlaan. Wat wij binnen Samen Sterk in Nieuw-West hoorden over de gang van zaken bij het August Allebéplein, bevestigt alleen maar die beleving: de in Nieuw-West meestal oppermachtige PvdA werd door bewoners in Slotervaart vaak 'Partij van Albert Heijn' genoemd.

De vaak gehoorde claim van het stadsdeelbestuur dat het 'dicht bij de burgers' staat, dat het "de burgers centraal stelt" en daardoor snel maatwerk levert, is meermalen door de feiten ontkracht. Kwaliteit en 'levertijd' vormden juist hét zwakke punt. Dichtbij de burgers stonden eerder de kleine, machteloze oppositiepartijen…

Vooral in het beleid voor de zogenaamde 'stedelijke vernieuwing' zien wij onsamenhangendheid. Besluiten die forse consequenties kunnen hebben op de leefbaarheid van buurten werden meermalen op een 'sneaky' manier genomen en (niet of amper) gepubliceerd, waardoor bewoners en bewonersorganisaties op het verkeerde been gezet en uiteindelijk uitgeschakeld werden. Nogal eens op kostbare wijze gecamoufleerd door een stortvloed van mooie brochures en beleidsnota's. 'Fair play' was vaak vér te zoeken.

In Nieuw-West heeft het beleid van gemeente en deelgemeenten in de afgelopen decennia geleid tot enorme verwaarlozing en segregatie – hoezo 'ongedeelde stad'? Het werven en vasthouden van middengroepen kan niet alleen gebaseerd worden op sloop/nieuwbouw. Daarvoor zijn ook vrijwel continu nodig: goed onderhoud en beheer, aldus het NICIS (2); goede woningtoewijzing en handhaving.

Bij het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer overheerst de overtuiging dat de belangrijkste beslissingen genomen worden in de centrale stad, de stadsdeelbesturen hoogstens als boodschappenjongen en bliksemafleider mogen fungeren – van zowel stad als corporaties – en de bewoners op die manier tussen wal en schip gestuurd worden. Dat is dus een heel andere mening dan die van D66, dat vindt dat de deelgemeenten een veel te zelfstandige bestuurslaag zijn geworden.

De meeste leden van het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer hebben het dus helemaal gehad met het verschijnsel stadsdeelbestuur. Of het beter wordt…? Het is ten minste afgelopen met het verstoppertje spelen van gemeente- en stadsdeelbesturen.


 naar het begin van de pagina      terug