Sloop van bijna 500 woningen in Overtoomse Veld,
terwille van nieuwbouw in "Stadstuin Overtoom"


Ingezonden brief van Jan Mast, grotendeels gepubliceerd in Het Parool van 6 oktober 2012, in de rubriek het laatste woord

terug

Alweer sloop, in deze tijd van ernstige recessie? 'De Sloopwolf' is allang niet populair meer, maar in milieuschaapskleren wordt hij voor de zoveelste keer met open armen ontvangen in de Deelraad [van Amsterdam Nieuw-West – red.].

De afbraak van meer dan 30.000 Amsterdamse woningen (landelijk gaat het om meer dan 400.000 huizen) heeft ons een woningnood en prijsopdrijving zonder weerga opgeleverd en dat gebeurde toch echt al ruim vóór de recessie! Maar om dat nu nog erger te maken met de sloop van deze bijna 500 huizen?! Je moet maar durven!

Wat heb je er aan als je door sloop van je huis mede-toeslagafhankelijk zal worden van miljarden die anderen jaarlijks moeten opbrengen? Voorheen was dat toch nergens voor nodig?

Wat heb je aan een zogenaamd sociale woning, die desondanks bijna de helft van je toch al bescheiden inkomens vergt?

"De bewoners hebben het voor het zeggen" wordt er geroeptoeterd, maar die huurders worden er niet met klem op gewezen, dat zij door sloopinstemming, samen met duizenden anderen medeplichtig worden aan het veel te duur, of slechts kunnen inwonen van hun kinderen, of de ander zijn kinderen.

Nieuwbouw minus sloop

Is het de bestuurders wel eens opgevallen, dat op de sloop/nieuwbouwmanier de netto toename van het woningaanbod minimaal is ten aanzien van de steeds maar erger wordende woningnood? Begrijpen de bestuurders dat de uit sloop afkomstige huurders, als stadsvernieuwingsurgenten alle vrijkomende woningen bezetten – voorzover die er al zijn – of is dat juist de bedoeling?

Tja, hoe bereik je anders een totale verstopping van de woningmarkt, met wachttijden tot 15 jaar? Hoezo doorstroming...?

Waarom de 'scheefhuurders' de schuld geven, terwijl juist zij helemaal gratis de zo bejubelde 'menging van bevolkingsgroepen' allang in praktijk brengen? Het zijn toch niet die scheefhuurders die de overvloed aan voor iedereen betaalbare huizen hebben gesloopt?

Wat mag dan toch de reden zijn, dat men na de gigantische kaalslag in onze stad, niet allereerst kiest voor het "duurzaam" volbouwen van die lege vlakten? Omdat de woningnood dan inderdaad zou verminderen?

Wie of wat zit daarachter: Maffia?

In Zuid Italië worden immers ook gelden geïnd voor niet bewezen diensten; hetgeen prima vergelijkbaar is met het laten verkrotten van onze woningen. Bepaalde corporaties mogen immers decennia lang, al die onderhouds-miljoenen in eigen zak houden. Omkoping van politici en ambtenaren? Maffia?

Eerlijk gezegd hoor ik dat nogal eens, maar ik geloof daar helemaal niks van! Onze bestuurders laten zich niet omkopen! Volgens mij gedogen of bepleiten ze het om zeep helpen van onze Volkshuisvesting helemaal gratis...

Maar slopen doe je toch uit luxe, als er geld en huizen in overvloed zijn; maar toch niet tijdens woningnood?!

Laat alstublieft alsnog het achterstallige onderhoud uitvoeren, want dat is al dubbel en dwars door de huurders betaald.

Op het het forceren van een nog diepere recessie doormiddel van nog meer sloop, zit niemand te wachten.

Die kaalgesloopte vlakten staan echter wél te wachten op bebouwing en... graag klimaat neutraal! naar het begin van de pagina      terug