Informele ontmoeting bewonersactivisten en wethouder Freek Ossel


Gepubliceerd op 2 oktober 2008


   terug

Donderdag 20 september sprak Samen Sterk in Nieuw-West (SSNW) met wethouder Freek Ossel van de stad Amsterdam over de bewonersrol in stedelijke en sociale vernieuwing. De bijeenkomst was het vervolg van de conferentie "Wijken voor bewoners!?" van 10 mei jl. waarbij Ossel als spreker aanwezig was.

Ossel benadrukte dat hij niet tussen het stadsdeelbestuur van Nieuw-West en bewoners in gaat zitten. Wel praat hij graag verder met SSNW, in welk samenwerkingsverband zich meer dan 60 VVE's, huurderscommissies en actiegroepen hebben verenigd in hun strijd voor de bewonershoofdrol in sociale en stedelijke vernieuwing. Ossel wil weten welke rol zij als bewoners op zich willen nemen.

De ontmoeting is om drie redenen van belang. Ten eerste zet het gemeentebestuur de hoofdlijnen van het beleid uit dat door ons eigen stadsdeelbestuur wordt uitgewerkt. Ten tweede verdwijnen de stadsdelen misschien en wil SSNW alvast kennis maken met de bestuurders die overblijven. Ten derde krijgt SSNW met de eigen stadsdeelbestuurders geen contact. Zo heeft het kunnen gebeuren, dat ons bestuur de centrale stad verslag over de stedelijke en sociale vernieuwing heeft uitgebracht, waarin geen enkele bewonersmening voorkomt! Terwijl het gemeentebestuur erop rekent, zo schrijft het in een brief aan SSNW, dat het stadsdeelbestuur dergelijke meningen altijd in haar rapportages meeneemt. Een ander voorbeeld: de uitnodigingen voor de conferentie van 10 mei bleven onbeantwoord totdat SSNW via informele contacten in de ambtenarij liet navragen of er bestuurders wilden langskomen. Na de conferentie heeft SSNW wéér niets meer gehoord van het stadsdeelbestuur. Wethouder Ossel nam wel contact op en trof SSNW in de buurthuiskamer van de Aireystrook aan de De Vlugtlaan. De strook die gesloopt zou moeten worden tegen de zin van de zittende bewoners. Een passende lokatie.

Het gesprek was onderhoudend en pittig. Over één ding waren allen het eens: bewoners moeten centraal staan in de vernieuwing van hun wijken. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Een paar zaken lijken onontbeerlijk.

Allereerst moet het bestuur ambtenaren inzetten die zich verbonden voelen met de buurt waarin zij samen met de bewoners onderhoud en vernieuwing gestalte moeten geven. Voorts moeten bewoners aan hun bestuurders in woord en daad laten zien, wat zíj willen bijdragen aan onderhoud en vernieuwing. Verder moet het bestuur sociale vernieuwing gestructureerder aanpakken en bestaande programma's niet zo vaak veranderen. Nieuwe gebouwen lossen geen sociale problemen op. Corporaties moeten aan achterstallig en regulier onderhoud voorrang geven. SSNW benadrukte dat bewoners pas betrokken raken, wanneer zij vanaf het allereerste begin aan plannen meewerken. Het bestuur aan de Amstel wil het roer om gooien: kleinschaliger vernieuwen door en met bewoners. Maar wanneer kunnen bewoners de beloofde hoofdrol pakken? SSNW houdt de vinger aan de pols.

Om te beginnen woensdagavond 26 september in de deelraad van ons stadsdeel, waar zij de raadsleden zal vragen om:

  1. met alle bestuurlijke en juridische middelen corporaties te dwingen om onderhoud te plegen;

  2. sociale problemen met sociale ingrepen te lijf te gaan, niet met sloop/nieuwbouw en deportatie;

  3. alle details van de nieuwe afspraken tussen stads(deel)bestuur en corporaties van 9 mei jl. onverwijld openbaar te maken, zodat bewoners weten waaraan ze bestuur en corporaties de komende jaren kunnen houden;

  4. de portefeuillehouders Bos en De Wilt aan te sporen een afspraak te maken met SSNW.

Met Ossel sprak SSNW af om over enkele maanden weer bijeen te komen.

Martijn Rutte, lid van SSNW.
Meer weten over SSNW? Mail samensterkinnieuwwest@gmail.com

Bron: Westerpost, 26 september 2012, pag. 16, pagina 31 interneteditie naar het begin van de pagina      terug