Kanttekeningen bij juichverhaal over kosten- en neutrale wijk


Op een enkel detail na zo gepubliceerd in de Westerpost van 12 september 2012 (1)

In de Westerpost van 5 september staat een juichverhaal over de nieuwe wijk Stadstuin Overtoom met bijna vijfhonderd woningen, rond de Suze Robertsonstraat in Overtoomse Veld. De juichtoon gaat vooral over de nieuwe wijk als zijnde klimaatneutraal en kostenneutraal. Dat klinkt echter veel te mooi om waar te zijn.

Er stonden op die plaats namelijk al honderden woningen. Die dateerden van de jaren vijftig en in Overtoomse Veld werden destijds veel degelijke woningen gebouwd. Het is nauwelijks te geloven dat die woningen bij fatsoenlijk onderhoud na luttele decennia uit zichzelf al technisch onbruikbaar zouden zijn geworden. Veel waarschijnlijker is dat het wijkje minstens vijftien jaar stelselmatig verwaarloosd is. Kosten: verslechtering van de leefbaarheid voor bewoners en bezoekers, en schade aan de fysieke en/of mentale gezondheid bij een deel van de bewoners. Zijn de huren in die periode navenant verlaagd?

Na de verwaarlozingsfase volgde er een fase waarin mensen met zachte of harde drang verplaatst moesten worden en er plannen en ontwerpen moesten worden gemaakt. Opnieuw een grote kostenpost, zowel in financiële zin als in de zin van stress en onttrekking van honderden woningen aan de woningvoorraad gedurende de hele periode van uithuisplaatsing tot de oplevering van nieuwe woningen.

Als alle bewoners 'verplaatst' zijn, volgt sloop: dat is duur en brengt een zware milieubelasting met zich mee. Allesbehalve klimaatneutraal dus. Na de 'verplaatsing' voelen veel mensen zich in hun nieuwe wijk lang niet zo goed als de folders graag doen geloven: stress en hier en daar allicht gezondheidsschade. En hoeveel méér huurtoeslag moet er op de oude en de nieuwe locaties worden uitbetaald? Kassa!

Nieuwbouw is heel duur en vergt zeer veel energie. Natuurlijk is het mooi als er daarna 'klimaatneutrale' woningen staan. Maar al met al zal het onderhand voldoende duidelijk zijn dat het totale project van verwaarlozing, uithuisplaatsing, herontwerp, sloop en nieuwbouw beslist geen juichverhaal kan zijn: niks klimaatneutraal, hartstikke duur. En welk probleem wordt daar opgelost???

Er is bovendien een enorme woningschaarste. Goed onderhoud en nieuwbouw zonder sloop zijn dan veel meer op zijn plaats.

Arnold Paalvast
Voorzitter Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer, aangesloten bij Samen Sterk in Nieuw-West.