Landelijke Bewonersdag 10 december 2011
Ruimte voor Bewoners!?

Landelijke Bewonersdag 2011


Gepubliceerd op 10 november 2011

Laatst bijgewerkt op 5 december 2011, 19.20 uur.

Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken organiseert op 10 december in Arnhem de Landelijke Bewonersdag onder het motto 'Tijd voor je Wijk'1.

Minister Donner onderschreef zomer 2011 het verhaal van Phillip Blond over verregaande, succesvolle vormen van bewonersparticipatie en bewonersbestuur in Engeland. Blond gaf bij die gelegenheid aan dat je door de betrokkenheid van direct betrokken burgers wel degelijk vaak veel goedkoper taken kunt uitvoeren. Veel bewoners zijn er heilig van overtuigd dat het bovendien béter kan als bewoners werkelijk serieus genomen worden en participatie niet slechts een mooi uithangbordje is.

"Bewoners krijgen een sleutelrol bij het vergroten van de leefbaarheid in hun wijk," zegt minister Donner. Maar zien uw stadsdeelbestuurders dat ook zo? Of zien zij alleen maar het program-akkoord van de 'regerende coalitie' (PvdA, GroenLinks en D66 in Nieuw-West) dat zij voor vier jaar als de enige maat van alle dingen erkennen? Dit is namelijk particratie2, waarbij vaak groepen worden uitgesloten. Democratie is echt wat anders!

Wat heeft ú nodig om een constructieve rol te spelen in Nieuw-West?

Uw ideeën zijn welkom op de Landelijke Bewonersdag van 10 december. U kunt ze nu al inbrengen via de website van Tijd voor je Wijk.

U kunt ook opbellen of schrijven naar het secretariaat:

Oudkerkhof 13b

3512 GH Utrecht

030-231 75 11

Een voorzetje, gebaseerd op de ervaringen die we als Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer hebben opgedaan. Wat wij nodig vinden voor een goede bewonersparticipatie – vooral bij de planvorming van het stadsdeelbestuur – zijn:

  1. bewoners die de vaardigheden hebben om constructief te participeren, en dus bijvoorbeeld kunnen lezen, zich kunnen uitdrukken maar ook naar anderen kunnen luisteren. Hier bestaan ook cursussen voor.

  2. geneigdheid om te participeren. Daarvoor is enig vertrouwen in politici belangrijk. Sociale samenhang werkt hiervoor bevorderend.

  3. toegang van de burgers tot organisaties en groeperingen die het individuele burgers gemakkelijker maakt om te participeren. Eigenwijks in Slotervaart is daar een voorbeeld van, net als de Dorpsraad in Oud-Sloten. Dergelijke organisaties voor samenlevingsopbouw worden de laatste jaren stelselmatig afgebroken of onder de knoet gebracht. Doodzonde!

  4. dat burgers zich van harte en vanzelfsprekend actief uitgenodigd voelen door bestuurders om deel te nemen aan concrete planvoorbereiding en planvorming en

  5. dat bestuurders constructief reageren op de inbreng van burgers, dat burgers er op kunnen vertrouwen dat hun mening ook echt gewenst is, er serieus iets mee gedaan wordt en niet alleen voor de vorm wordt opgeschreven;

  6. dat bestuurders het bij dit alles niet laten afweten als een aantal bewoners nog niet kan lezen;

  7. dat bestuurders werkelijk samen met bewoners goed in kaart brengen welke problemen er misschien aangepakt en welke interessante uitdagingen er wellicht opgepakt moeten worden, vóórdat bestuurders zelf allerlei plannen bedenken en alvast de 'beleidsruimte' voor bewonersparticipatie afgeperkt hebben. Op 5 juli 2011 zegde portefeuillehouder Paulus de Wilt in de grote aula van het NOVA College overigens al toe dat voortaan bewoners vanaf het allereerste begin bij plannen worden betrokken...

    Als er immers iets bewonersparticipatie blokkeert, dan is dat wel het afpakken van het probleemeigendom van bewoners, door van alles te starten zónder bewoners.

De ministers in de Raad voor Europa die verantwoordelijk zijn voor lokaal en regionaal bestuur hebben enkele jaren geleden al besloten de eerste vijf punten als leidraad te kiezen; nu de bestuurders van uw stad en stadsdeel nog! Zoals organisatiedeskundigen vaak zeiden: "Je moet een trap altijd van boven af schoonvegen". Maar wie hanteert hier de bezem?

Kom op dus met uw ideeën!

Zie ook het raadsadres, dat het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer samen met ProWest op 18 mei 2010 aan de deelraad stuurde.

Meer over bewonersparticipatie in Nieuw-West: op de website van het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer.


top