Stedelijke vernieuwing alleen een kwestie van stenen?

Laatst bijgewerkt op 10 februari 2011, 16.23 uur.

Op 16 december 2010 verscheen een evaluatierapport over de stedelijke vernieuwing in Nieuw-West: "Rapport Evaluatie Vernieuwing Westelijke Tuinsteden 2010"1. Blijkens een begeleidende brief van wethouder Freek Ossel is het evaluatierapport op 25 november 2010 "door de Bestuurscommissie Koers Nieuw West in de aanwezigheid van de corporaties vastgesteld".

Bevestigt dit rapport de bange vermoedens (of zekerheden) van veel bewoners dat zij er helemaal niet toe doen? De woorden 'participatie', 'deelnemen', 'burger', 'bewoner' en 'meedoen' en varianten van die begrippen konden wij met Acrobat en Nitro PDF readers namelijk nergens in het rapport2 vinden . . .

Als we wat scherper en vooral zonder zoekprogramma kijken, blijkt er wel wat te vinden. Wat is er dan aan de hand? Wel, het document is zodanig aangemaakt, dat er geen gewone pdf ontstaat maar een soort fotokopie, een 'geJPEGde' versie. Probeer maar eens een stukje tekst uit het evaluatierapport te kopiëren naar je Windows kladblok: je krijgt geen tekst in je kladblok te zien. Het digitale papier blijft schitterend blanco.


Bezwaar

We moeten stellig bezwaar maken tegen het op die manier slecht toegankelijk maken van de nogal eens lijvige documenten die (sommige?) woningbouwcorporaties en lokale besturen publiceren. Dat doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de claim dat zij participatie van bewoners zo hoog in het vaandel hebben.

Bovendien neemt zo'n 'geJPEGde' pdf tien tot vijftig maal zo veel schijfruimte in beslag, en internetbandbreedte bij verzending . . . Dat is knap vervelend voor mensen die nog een langzame inbelverbinding gebruiken. En die bestaan nog steeds.

In de Haarlemmermeer blijkt men wel goed toegankelijke pdf-documenten te kunnen en willen maken. Een voorbeeld is een lijvig document dat Jan Jaap Kolpa op 27 augustus 2010 rondstuurde over het Advies Alderstafel over experiment nieuwe stelsel Schiphol3. Waarom zou het stadsdeelbestuur van Nieuw-West dat niet kunnen of willen?


top