Vragen over juridische status sloopbesluiten van 8 december 2009

Gepubliceerd op 10 februari 2010.

Als ergens de sloopbesluiten van de deelraad van Geuzenveld-Slotermeer van 8 december 2009 hard aangekomen zijn, dan is dat wel in de Couperusbuurt. Het gaat in die buurt om héél veel woningen en een grote meerderheid van de bewoners heeft zich uitgesproken tegen de sloop. Deze bewoners voelen zich enorm in de tang genomen door de combi van deelraad en woningbouwcorporatie Stadgenoot. Daarom ook dat de bewonerscommissie de precieze juridische status wil weten van de diverse besluiten die de deelraad op 8 december nam. Dit verzoek stond als raadsadres op de agenda van de deelraadsvergadering van 9 februari:


"Geacht Dagelijks Bestuur,

Hierbij de vragen, waar wij, bewonerscommissie Louis Couperusbuurt, een duidelijk en eerlijk antwoord op willen hebben:

  1. Wat is de juridische status van de besluitvorming op 8 december 2009 betreffende de sloop van de Louis Couperusbuurt?

  2. De juridische status van de bouwkundige rapporten en graag hierin inzage.

  3. Wanneer is de besluitvorming Centrale Stad en op welke wijze en met welke onderbouwing worden de sloopplannen aan de Centrale Stad voorgelegd?

  4. Welke bewoners zijn geraadpleegd en op welke wijze is de deelraad in het bezit gekomen van de mening van de bewoners Louis Couperusbuurt?

  5. U zegt: "Wij doen dit voor de bewoners." Graag vernemen wij van u welke bewoners?

  6. Er zijn tonnen besteed aan de participatie. Graag vernemen wij van u welke doelen, activiteiten en plannen hiermee gerealiseerd zijn.

In afwachting op uw antwoord, tekenen wij,
met vriendelijke groet,
Bewonerscommissie Louis Couperusbuurt"


Tot zo ver de brief van de bewonerscommissie.

De eerste berichten van de bewonerscommissie over de antwoorden geven aan, dat deelraad en dagelijks bestuur grote moeite hebben met deze vragen en/of de antwoorden. Volgens burgemeester Cohen (in een reactie op 10 februari aan de bewonerscommissie) en volgens eerdere reacties van raadsleden van de centrale stad gáán de bestuurders van Geuzenveld-Slotermeer toch echt over deze materie...top