Korte geschiedenis van Bewonersparticipatie in Geuzenveld-Slotermeer, 2008-2009

Gepubliceerd gedurende 2010.

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2014, 22.04 uur.

8 december 2009
Deelraad beslist vóór sloop en zware renovaties
Veel krokodillentranen

PvdA, VVD en CDA stemden als één blok vóór de Vernieuwingsplannen, met daarin grootschalige sloop/nieuwbouw. Alleen GroenLinks en LSG waren tegen een aantal belangrijke onderdelen. Woordvoerders van de PvdA en de VVD plengden vele krokodillentranen. En was er een fel gevecht waarbij GroenLinks betoogde dat zij pal staat vóór de bewoners, de PvdA er fijntjes aan herinnerend dat deze partij er bij het parkeerbesluit zo trots op was dat ze zo goed naar de bewoners had geluisterd maar nu tegen de mening van vele bewoners in gaat, omdat de PvdA in de Vernieuwingsplannen meer garanties ziet voor een goede toekomst, voor brede scholen, zorginstellingen in de wijk en vooral een meer gevarieerd woningaanbod. Over de essentiële klacht van het Bewonersplatform gingen de deelraadsleden niet expliciet in discussie. GroenLinks en LSG stelden overigens wel zeer duidelijk dat de zogenaamde participatie een echte farce was, een schijnvertoning. Maar wel een heel dure...

Lees hier de inspraakreactie van het Bewonersplatform.

Lees hier de inspraakreactie van de Bewonerscommissie Louis Couperus.

Lees hier het nawoord van Bewonerscommissie de Reddingsboei.

[ Bekijk hier de tv-reportage van Buurttelevisie, op 24 en nogmaals op 31 december 2009 uitgezonden op Salto 1 – oeps, anno 2014 werkt deze links helaas niet meer ].

Wat de precieze gevolgen van de vele besluiten van deze avond zullen zijn, valt op dit moment nog niet goed te overzien; eerst de feestdagen – nou..., feest? Het Bewonersplatform beraadt zich nog op de situatie, maar verwacht zeker verdere reacties. Er zijn al gesprekken met gespecialiseerde advocaten aan de gang.

Wel bracht het Parool vanaf 19 december een interessante serie over het sprookje van de buurtvernieuwing: lees de serie over wie er nu werkelijk vooruit komt door massale sloop/nieuwbouw.


Wat er aan vooraf ging

Het gerucht ging dat het stadsdeelbestuur in overleg met Far West aan de deelraad zou voorstellen om het sloopbesluit voor de vier unieke, karakteristieke woning-/winkelblokken aan de noord-entree van de Burg. de Vlugtlaan naar Buurt 3 in te trekken en in de uitwerkingsplanfase onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de panden te behouden.

Echter, in de commissievergadering van 24 november bleek vooral de PvdA-fractie nog steeds erg gevoelig voor de hardnekkige wens van corporaties om vele honderden woningen te slopen. Mevrouw Zijlstra (PvdA) wilde bijvoorbeeld graag nog wat etages bovenop diverse flatgebouwen in het Van Eesteren Buitenmuseum laten stapelen.

Eerder, op het symposium 'United Minds, Hoograven Invites You' waren de sprekers het eens: voor de problemen in de naoorlogse wijken is gentrification (opwaardering: een mooi, verhullend woord voor – meestal eerst – heel veel sloop) geen oplossing. Het dient de bewoners niet en het smoort de potentie en energie die achter de gevels zindert. Er moet niet worden gesloopt. Er moet meer flexibiliteit in het herstructureringsproces komen. En er moet meer meteen worden gedáán.

Nog wat: woningcorporatie Vidomes in Den Haag verzette zich juist tegen de sloopplannen van haar gemeente en zorgde zelfs voor toename van het aantal woningen met een huur tot € 350. Aldus de Volkskrant van 3 december (p. 9)! Het kan dus wél!

Wat zeiden we ook alweer in de hoorzitting in het NOVA College: weg met het Vernieuwingsplan, verbeter het onderhoud, het beheer, de handhaving en de woningtoewijzing drastisch!

Lees hier vooral meer over wat in Hoograven over sloop besproken werd.

Meer ook op de pagina's over actualiteiten en stedelijke vernieuwing op Meerwaldt.nl. Let op, want wat zei Joop uit het oosten des lands ook al weer: "Er is nog niets beslist!" Maar op 8 december wil de deelraad de knoop definitief doorhakken.

Lees hier de inspraakreacties voor de commissievergadering van 24 november van:Massaal protest bewoners in het NOVA College 26 oktober

De grote aula van het NOVA College was maandagavond tjokvol. Minstens vijfhonderd boze bewoners, die een duidelijke boodschap hadden voor vooral de PvdA-fractie: "Weg met deze sloopplannen of we maken in maart gehakt van jullie!" Vele bewoners spraken in, onder toeziend oog (en oor) van AT5, RTV-NH radio en DialoogTV. Bijna elke inspreker werd beloond met oorverdovend applaus.

Slechts een enkeling pleitte vóór sloop. Zijn woning was te klein en/of er waren klachten van vocht, schimmel en dergelijke. Was die woning dan gekrompen of zo??? Hij geloofde nog in het sprookje dat een betere, nieuwe woning als stadsvernieuwingsurgente binnen handbereik zou liggen. En dat die ook betaalbaar zou zijn.

De bewoners maakten duidelijk dat de Vernieuwingsplannen vooral neerkwamen op verbanning: "Wordt je heel arrogant als rioolwater weggespoeld naar een plek waar je absoluut niet wilt wezen!"

Lees de inspreektekst van het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer.

...en die van de Huurdersvereniging Amsterdam.

Maar...: blijven de plannen als een donkere wolk boven Slotermeer hangen omdat het stadsdeelbestuur zich wellicht al helemaal op die plannen heeft vastgelegd met allerlei keiharde, langlopende afspraken met de woningbouwcorporaties en de centrale stad???


Eerste succes Bewonersplatform is binnen!
College B&W wijst massale sloopplannen stadsdeel af

Het Parool publiceerde op 9 september 2009 deze belangrijke beslissing in een opvallend artikel onder de kop Woningen Van Eesteren niet slopen. Ook de PvdA-fractie keerde zich tegen sloop. Vooral Far West en Eigen Haard willen in Slotermeer massaal met de sloophamer aan de slag, zeer tegen de zin van de grote meerderheid van de huurders.

Maar er is nog meer...

Lees het Parool-artikel over het standpunt van B&W van Amsterdam.


Persbericht: fel bezwaar tegen de ingrijpende vernieuwingsplannen en de slechte participatie

De Huurdersvereniging Amsterdam en het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer spraken op 19 augustus 2009 met portefeuillehouder Dikken. De Woonbond publiceerde op 24 augustus het persbericht dat de Huurdersvereniging Amsterdam daarover uitbracht. Lees hier meer over de bezwaren tegen de vernieuwingsplannen.

Op de voorpagina van de Westerpost van 26 augustus een interview van Shirley Brandeis met enkele bewoners van de Burg. Fockstraat. Ook hier verbijstering en protest tegen de massale sloopplannen voor dit karakteristieke stukje Slotermeer.

Lees het interview over de sloopplannen voor de Burg. Fockstraat >

ProWest, de Erfgoed Vereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap stuurden op de zelfde dag ook een uitgebreide inspraakreactie.

Lees de brief van de erfgoedorganisaties en ProWest >


Bewonersplatform presenteerde inspraakreactie en adviezen
Corporaties hebben lak aan Bewonersplatform

Eind augustus bracht ook het Bewonersplatform een inspraakreactie en een stel adviezen uit voor het stadsdeelbestuur en de directies van de woningbouwcorporaties: weg met dat vernieuwingsplan! Eerst open, eerlijke besluitvorming waarin de rechten van bewoners en met name ook bewonerscommissies volledig gerespecteerd worden!

Lees hier de inspraakreactie en adviezen van het Bewonersplatform.

Volgens diverse mensen hebben de inspraakmogelijkheden van deze zomer, over het Vernieuwingsplan, vooral het karakter van: "Meneer, mevrouw, op de plaats van uw woning komen drie woontorens en ú mag de kleur van de voordeuren bepalen". . .

Drie belangrijke woningbouwcoporaties (Far West, de Alliantie Amsterdam en Stadgenoot) hebben in oktober schriftelijk laten weten dat zij bij deze vernieuwingsplannen geen boodschap hebben aan het Bewonersplatform en dat de beslissingsbevoegdheid dus eigenlijk alleen bij de deelraadsleden ligt.


Portefeuillehouder beschuldigd van bewust frustreren participatie

Portefeuillehouder Dikken (PvdA) geeft toe gezwicht te zijn voor druk van de woningbouwcorporaties om betaald parkeren in te voeren. Hans Staphorsius – geruime tijd voorzitter van de deelraad! – stelde dat de wethouder hierdoor het participatietraject over betaald parkeren bewust heeft gefrustreerd. Dit onderwerp raakt zeker aan de stedelijke vernieuwingen (lees sloopplannen), omdat het er om draait dat ons stadsdeelbestuur er zo aan zou meewerken dat de ondergrondse garages in de beoogde nieuwbouw door de corporaties verkocht konden worden.

Lees het Parool-artikel over de bekentenis van portefeuillehouder Dikken. De Westerpost publiceerde hierover al op 30 september (p. 29).

De VVD zag hierin aanleiding om in de raadsvergadering van 6 oktober een motie van wantrouwen in te dienen. Hierover ontstond een felle discussie, waaruit bij het aanwezige publiek eigenlijk alleen maar de indruk kon ontstaan:

Slot van het liedje leek (!?!) dat het onwrikbare besluit over de herstructurering van de Vening Meineszlaan naar een commissievergadering werd terugverwezen. In dat besluit speelt het parkeerbeleid namelijk ook een belangrijke rol. Ondanks een commissievergadering van 27 oktober en opnieuw inspreken bleek op 4 januari 2010 dat het bestuur vast hield aan haar plannen.

top