21 november 2009 – Kwaliteitskaart Bewonersparticipatie gepresenteerd

Bewonersparticipatie Geuzenveld-Slotermeer miraculeus beter dan in 2008 ! ! !


Gepubliceerd op 23 november 2009 19.03 uur.

Laatst bijgewerkt op 23 juni 2012, 23.09 uur.

Op de Landelijke Bewonersdag in Rotterdam kregen minister Van der Laan en de wethouder Kamsteeg van Dordrecht de kwaliteitskaart bewonersparticipatie. Deze kaart vermeldt de rapportcijfers die het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) heeft gegeven, naar aanleiding van een onderzoek van de Tilburgse school voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg in opdracht van het LSA. Het rapportcijfer geeft de totaalwaardering voor de kwaliteit van de bewonersparticipatie bij de wijkaanpak. Dat is het antwoord op de vraag op welke wijze en in hoeverre gemeenten bewonersparticipatie bij de uitvoering van de wijkactieplannen in de 40 door de minister voor WWI aangewezen aandachtswijken hebben bevorderd.

In 2008 kreeg Geuzenveld-Slotermeer nog een 0 (cijfer nul). En dat terwijl Tys de Ruijter, destijds wethouder Bewonersparticipatie, in januari 2007 nog meldde: "Participatie is één van de speerpunten van het college van Geuzenveld-Slotermeer en we kunnen ook gerust stellen dat ons stadsdeel voorop loopt in de ontwikkelingen op dit gebied."1

In 2009 stond ons stadsdeel met een 7,5 op een gedeelde vijfde plaats, met onder andere Zuid Oost, Den Haag Zuidwest en Eindhoven Woensel West. Dordrecht kreeg de hoogste score, direct gevolgd door de Haagse Schilderswijk, Stations-/Rivierenbuurt en Transvaal. Wie Den Haag kent, weet dat die wijken traditioneel niet al te best bekend stonden.

Het is ons een volslagen raadsel hoe deze wonderbaarlijke verbetering in één jaar in Geuzenveld-Slotermeer verklaard kan worden. De onderzoekers vermelden in hun rapport wel dat diverse gegevens niet bij de bewoners gevonden konden worden en zij daarbij dus moesten afgaan op de antwoorden van onze bestuurder.

Tja . . . ,  gaat er dan een lichtje op?

Op 7 februari stuurden wij een brief met kanttekeningen en vragen over de bizarre score naar de verantwoordelijke onderzoekers van de Universiteit Tilburg. Tot op 28 maart 2010 ontvingen wij hierop van hen geen enkele reactie.


Meer en minder succesvolle bewonersinitiatieven

Een succesvolle aanvraag was die van de winkeliers aan en rond het Plein '40-'45. Op 20 oktober stemde het dagelijks bestuur in met een budget van maximaal € 72.300 (ex BTW) voor de aanschaf van winterverlichting plus een niet nader gespecificeerd budget voor bijbehorende onderhoudskosten gedurende vijf jaar, ten laste van het budget Bewonersinitiatieven. Het is de bedoeling dat het ondernemerscollectief op termijn formeel eigenaar zal worden van de verlichting. Sommige politici en bewoners vragen zich af of de ministers Vogelaar en Van der Laan dit nou wel op het oog hadden of hebben met de Vogelaargelden.

Minder succesvol waren de bewoners aan en rond de Burg. Vening Meineszlaan. Na het afwijzen van hun aanvraag voor uitbreiding van de Blauwe Zone door de deelraad dachten zij in de roos te schieten met de tip van een van de deelraadsleden: een bewonersinitiatief indienen voor die uitbreiding. Dat werd al snel afgeketst: een bewonersinitiatief kan pas worden ingediend indien over de desbetreffende materie langer dan twee jaar geleden een besluit is genomen . . . .

Half juni 2012 wachten bewoners en tal van winkeliers nog steeds op de invoering van een Blauwe Zone, die hen van de enorme overlast van buurtvreemde langparkeerders zou moeten verlossen.

Meer over dit onderwerp op de site van meerwaldt.nl

Print Friendly and PDF

top